Informacja o zmianie nazwy spółki

INFORMACJA O ZMIANIE NAZWY SPÓŁKI

Szanowni Klienci,

Uprzejmie zawiadamiamy, że z dniem 27 listopada 2018 roku zmianie uległa nazwa naszej Spółki z dotychczasowej:

Radio-Net Sp. z o.o.

na:

Mobico  Sp. z o.o.

 

Jednocześnie informujemy, że zmiana dotyczy tylko nazwy spółki – wszystkie pozostałe dane, w tym również NIP, KRS, numery kont bankowych, numery telefonów i adres pozostają bez zmian.

 

Nowe dane spółki:

Mobico  Sp. z o.o.

ul. Hoża 86/410

00-682 Warszawa

 

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000631849, NIP 7010610554, regon 365303670

 

Adres do korespondencji:

Mobico  Sp. z o.o.

oś. Bratkowice 2

99-400 Łowicz

 

Prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany we wszystkich dokumentach kierowanych do naszej spółki

 

 

Zarząd Mobico  Sp. z o.o.