Kontakt

Wyślij do nas wiadomość

5 + 6 =

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Radio-net Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie przy ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa, REGON 365303670, NIP: 7010610554 (zwany dalej „Administratorem”). Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy telefonu pod numerem 468115555, listownie i osobiście pod adresem osiedle Bratkowice 2, 99-400 Łowicz oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informacje na adres biuro@radio-net.com.pl

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informacje na adres rodo@radio-net.com.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu 468115555.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość.

4. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze Państwa korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. dział obsługi klienta, usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.

6. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania.

7. Przysługuje Państwu prawo do:

– zadania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
– wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególna sytuacja,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość.

9. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Biuro obsługi klienta:

 ul. Dworcowa 3, 99-400 Łowicz
tel. 046 811 55 55
biuro@radio-net.com.pl
Pon-Pt       9:00-17:00

Oddział Piątek

ul. Jana Pawła II 6/4
99-120 Piątek
tel. 046 811 55 55
biuro@radio-net.com.pl
Pon-Wt     9:00-17:00